NIGHTSHOT

U kunt de NIGHTSHOT-functie instellen (alleen filmopnamestand). Het scherm kleurt groen wanneer [AAN] is geselecteerd.

Wanneer [NIGHTSHOT-LAMP] is ingesteld op [UIT], wordt er geen infrarood licht uitgestraald, zelfs als [NIGHTSHOT] is ingesteld op [AAN].

  1. MENU-knop - (CAMERA INST.) - [NIGHTSHOT].

Beschrijving van menu-items

UIT:

Schakelt de NIGHTSHOT-functie uit.


AAN:

Schakelt de NIGHTSHOT-functie in.

Opmerking

  • Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de AUTO/MANUAL-schakelaar is ingesteld op AUTO.
  • Zorg dat uw vinger de NIGHTSHOT-lichtdiode niet bedekt tijdens het opnemen.
  • Verwijder de zonnekap zodat deze de infrarode lichtdiode niet blokkeert.
  • Het licht werkt tot een afstand van ongeveer 3 meter.

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.