SCHERPSTELGEBIED

U kunt het scherpstelgebied wijzigen voor automatisch scherpstellen (alleen filmopnamestand). Gebruik deze functie wanneer de lay-out of het bereik van een bewegend onderwerp op voorhand wordt gekozen, of als het moeilijk is om scherp te stellen op het gewenste onderwerp.

A: MENU-knop

B: LCD-scherm

C: ////SET-knop

 1. Druk op de MENU-knop.
 2. Selecteer (CAMERA INST.) - [SCHERPSTELGEBIED] met de ////SET-knop.

Beschrijving van menu-items

BREED:

Hiermee wordt scherpgesteld op een onderwerp dat het hele bereik van het scherm automatisch bedekt.
U kunt het onderwerp specificeren waarop uw wilt scherpstellen door het aan te raken terwijl de AF-kaders voor fasedetectie verschijnen.

 • Aanraken is alleen mogelijk wanneer [AF-VERGRENDELING] is ingesteld op [UIT].
 • Wanneer [GEZICHTSHERKENNING] is ingesteld op [AAN], wordt het scherpstelgebied niet weergegeven en is de aanraakfunctie uitgeschakeld.

A: AF-frames voor fasedetectie
Witte kaders vormen het gebied waarin de camcorder probeert scherp te stellen. De kaderkleur wordt groen na het scherpstellen.


ZONE:

Selecteer een zone door het gebiedselectiescherm aan te raken of met behulp van de ////SET-knop. De camcorder stelt dan automatisch scherp op de zone.
De zone is onderverdeeld in 3 rijen en 3 kolommen (9 zones).

A: Scherpstelgebied
Geeft het gebied aan waarin automatische scherpstelling wordt uitgevoerd.

B: AF-frames voor fasedetectie
Witte kaders vormen het gebied waarin de camcorder probeert scherp te stellen. De kaderkleur wordt groen na het scherpstellen.


MIDDEN:

Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het beeld.

A: Scherpstelkader
Geeft het gebied aan waarin automatische scherpstelling wordt uitgevoerd.
De kaderkleur is grijs terwijl de camcorder probeert scherp te stellen op het onderwerp en wordt groen wanneer het onderwerp is scherpgesteld.


FLEXIBEL PUNT:

Verplaats de scherpstelkaders naar een gewenst punt door het gebiedselectiescherm aan te raken of met behulp van de ////SET-knop.
U kunt scherpstellen op een klein onderwerp in een smal gebied.

A: Scherpstelkader
Geeft het gebied aan waarin automatische scherpstelling wordt uitgevoerd.
De kaderkleur is grijs terwijl de camcorder probeert scherp te stellen op het onderwerp en wordt groen wanneer het onderwerp is scherpgesteld.

Opmerking

 • [SCHERPSTELGEBIED] is vergrendeld op [BREED] in de volgende gevallen.
  • Bij gebruik van de helder beeld-zoom of digitale zoom.
  • [SLIM AUTOMATISCH] of [SCÈNEKEUZE] is ingesteld voor [AUTO MODUS INSTELLEN].
  • AF-VERGRENDELING is ingesteld.
 • De instelling [SCHERPSTELGEBIED] is niet beschikbaar bij Super Slow Motion-opname.
 • De instelling [SCHERPSTELGEBIED] wordt niet geactiveerd bij gebruik van een andere zoom dan de optische zoom en de scherpstelgebiedkaders worden weergegeven als een stippellijn.

Hint

 • U kunt de scherpstelsnelheid selecteren voor automatisch scherpstellen tijdens filmopname.
 • U kunt de gevoeligheid van AF-volgen selecteren voor automatisch scherpstellen tijdens filmopname.
 • U kunt [SCHERPSTELGEBIED] toewijzen aan de ASSIGN-knop.
 • Wanneer [SCHERPSTELPLAATSING] is toegewezen aan de ASSIGN-knop en [SCHERPSTELGEBIED] is ingesteld op [FLEXIBEL PUNT] of [ZONE], kunt u het gebiedselectiescherm direct weergeven door op de knop te drukken.
 • U kunt instellen of de fasedetectie AF-gebied of AF-kaders voor fasedetectie worden weergegeven tijdens automatisch scherpstellen.