Wyłącz monitor

Naciśnięcie przycisku, do którego przypisana jest funkcja [Wyłącz monitor], powoduje, że monitor staje się czarny, a wyświetlanie na ekranie jest zablokowane z ustawieniem [Brak informacji].

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)] → przypisz funkcję [Wyłącz monitor] do odpowiedniego przycisku.
  2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Wyłącz monitor].
    • Aby wrócić do wyświetlania ekranu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Wyłącz monitor].

Uwaga

  • Nawet uruchomienie polecenia [Wyłącz monitor] nie powoduje wyłączenia podświetlenia monitora. Aby wyłączyć podświetlenie, należy przy użyciu funkcji [FINDER/MONITOR] przełączyć tryb wyświetlania na monitorze na tryb wyświetlania w wizjerze.