Wspomag. zoomu

Chwilowe oddalenie i wyświetlenie szerszego obszaru w przypadku rejestrowania obiektu przy skrajnej pozycji teleobiektywu (skrajna pozycja T) zakresu zoomu. Szybkie lokalizowanie zagubionych podczas śledzenia obiektów i ułatwianie komponowania ujęcia. Należy pamiętać o wcześniejszym przypisaniu funkcji [Wspomag. zoomu] do przycisku poleceniem [Prz. Własne(Nagr.)].

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, do którego została przypisana funkcja [Wspomag. zoomu].
    Skala zoomu obniży się, a obraz rejestrowanego ujęcia zostanie wyświetlony w oddaleniu. Kąt widzenia przed naciśnięciem tego przycisku jest wyświetlany w postaci ramki (A: ramka asystenta zoomu).

  2. Skomponuj ujęcie w taki sposób, aby obiekt znalazł się wewnątrz ramki asystenta zoomu, i zwolnij przycisk.
    Zostanie przywrócona poprzednia skala zoomu, a obszar wewnątrz ramki asystenta zoomu zostanie wyświetlony na całym ekranie.

Wskazówka

  • Rozmiar ramki asystenta zoomu można zmieniać korzystając ze standardowej funkcji zoomu przy wciśniętym przycisku, do którego przypisano funkcję [Wspomag. zoomu]. Po zwolnieniu przycisku skala zoomu przełączy się na nowy rozmiar ramki asystenta zoomu.
  • Stopień oddalenia można zmienić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Zakres wsp. zoomu].

Uwaga

  • Naciśnięcie przycisku migawki do oporu przy równocześnie wciśniętym wspomnianym przycisku spowoduje, że poprzednia skala zoomu nie zostanie przywrócona i obraz zostanie zarejestrowany przy kącie widzenia ustawionym w trybie asystenta zoomu.
  • W przypadku korzystania z funkcji [Wspomag. zoomu] podczas filmowania, przechwycony obszar nie jest wyświetlany wewnątrz ramki asystenta zoomu, lecz na ekranie. Dodatkowo może zostać zarejestrowany dźwięk mechanizmu zoomu.