Fotografowanie

 1. Wybierz odpowiedni tryb rejestrowania obrazu obracając pokrętło trybu.

 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat.Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Podczas rejestrowania obrazy można powiększać dźwignią W/T (zoom).
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, rozlega się sygnał dźwiękowy i zostaje podświetlony wskaźnik (np. ).

  • Najkrótsza odległość fotografowania od czoła obiektywu wynosi około 3 cm w skrajnej pozycji szerokiego kąta, ok. 72 cm w skrajnej pozycji teleobiektywu i około 140 cm przy ogniskowej około 250 mm (odpowiednik aparatu małoobrazkowego (35 mm)).
 5. Naciśnij przycisk migawki do oporu.

Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie (Blokada ostrości)

Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie w trybie automatycznej regulacji ostrości.

 1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej, aby wybrać S (Pojedynczy AF) lub A (Automatyczny AF).
 2. Umieść obiekt w obszarze AF i naciśnij przycisk migawki do połowy.

  Ostrość jest zablokowana.

  • W przypadku trudności z ustawieniem ostrości na wybranym obiekcie, ustaw w pozycji [Obszar ostrości] opcję [Środek] lub [Elast. punktowy].
 3. Przytrzymuj przycisk migawki wciśnięty do połowy i umieść obiekt z powrotem w wyjściowym położeniu, aby ponownie ustalić kompozycję zdjęcia.

 4. Wciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.W trybie [Ciągły AF] zostaje podświetlona ikona , a dźwięk sygnalizujący uzyskanie ostrości nie rozlega się.

Uwaga

 • Gdy obiekt jest w ruchu, nie można zablokować ostrości, nawet jeśli w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Automatyczny AF].