REG. interwału ruchu

Możesz dobrać interwał śledzenia ruchu obiektu.

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [REG. interwału ruchu] → odpowiednie ustawienie.