Prz. Własne(Nagr.)/Prz. Własne(Odtw.)

Do wybranego przycisku można przypisać wybraną funkcję.

Niektóre funkcje są dostępne tylko po ich przypisaniu do przycisku ustawień własnych. Przykładowo, po przypisaniu funkcji [AF priorytet oczu] w pozycji [Przycisk środkowy] w przypadku [Prz. Własne(Nagr.)], funkcję [AF priorytet oczu] można łatwo przywołać po prostu naciśnięciem środkowej części pokrętła sterowania w trakcie rejestrowania obrazu.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)] lub [Prz. Własne(Odtw.)].
 2. Wybierz przycisk, do którego chcesz przypisać tę funkcję na ekranie wyboru, i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Przyciski, którym można przypisywać funkcje, różnią się w przypadku opcji [Prz. Własne(Nagr.)] i [Prz. Własne(Odtw.)].
  • Wybrane funkcje można przypisać do poniższych przycisków.

   1. Przycisk blok. ostr.
   2. Własny przycisk 1
   3. Własny przycisk 2
   4. Funkcja przyc. AEL
   5. Przycisk Fn/
   6. Kółko sterujące/Przycisk środkowy/Dolny przycisk/Przycisk w lewo/Przycisk w prawo
   7. Własny przycisk 3
 3. Wybierz funkcję do przypisania.
  • Funkcje, które można przypisać, zależą od przycisków.