Wyświetlanie zdjęć panoramicznych

Urządzenie automatycznie przewija zdjęcie panoramiczne od końca do końca.

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć urządzenie w tryb odtwarzania.
  2. Pokrętłem sterowania wybierz obraz panoramiczny do odtworzenia i naciśnij środkową część, aby uruchomić odtwarzanie.

    • Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie środkową część.
    • Aby ręcznie przewinąć obrazy panoramiczne, wystarczy nacisnąć stronę góra/dół/prawo/lewo podczas pauzy.
    • Aby wrócić do wyświetlania całego obrazu, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

  • Zdjęcia panoramiczne wykonane przy użyciu innego urządzenia mogą być wyświetlane w rozmiarze innym niż rzeczywisty lub ich przewijanie może być nieprawidłowe.