Wstępny AF (zdjęcie)

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wstępny AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.