Priorytet przysłony

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji A (Priorytet przysłony).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, obracając pierścień przysłony (A).

  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
  • Jeżeli ustawiona wartość przysłony nie są odpowiednia, by uzyskać właściwą ekspozycję, czas otwarcia migawki na ekranie rejestrowania zacznie migać. Jeżeli tak się stanie, zmień wartość przysłony.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Informacje na temat pierścienia przysłony

Maksymalna przysłona zależy od ogniskowej obiektywu. Nie można ustawić szerszej przysłony niż maksymalna nawet po ustawieniu mniejszej liczby F pierścieniem przysłony. Prawidłową liczbę F można sprawdzić na wyświetlaczu monitora.

Wskazówka

 • Możesz zmienić sposób działania zapadki pierścienia przysłony, korzystając z przełącznika zapadki pierścienia przysłony (B). Przy wykonywaniu zdjęć przestaw przełącznik zapadki pierścienia przysłony na „ON”, a w przypadku filmów ustaw go na „OFF”.

Uwaga

 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.
 • W przypadku rejestrowania obrazów w wysokiej rozdzielczości, wskazane jest ustawienie wartości przysłony w zakresie między F2,4 a F8.