Wyś. obsz. ciągł. AF

Istnieje możliwość ustawienia, czy obszar z ostrością ma być wyświetlany, czy też nie, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] w trybie [Ciągły AF].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wyś. obsz. ciągł. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością będzie wyświetlane.
WYŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością nie będzie wyświetlane.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jedną z poniższych opcji, wówczas ramki ostrości w obszarze z ostrością zmienią kolor na zielony:
    • [Środek]
    • [Elast. punktowy]
    • [Roz. elast. punktowy]