ISO

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wieloklatk. red. sz.:
Łączy zdjęcia w trybie ciągłym, aby utworzyć zdjęcie z mniejszym szumem. Naciśnij prawą stronę, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz odpowiednią wartość stronami góra/dół pokrętła sterowania.
Wybierz odpowiedni poziom czułości ISO spośród ISO AUTO lub ISO 100 – ISO 25600.
ISO AUTO:
Automatycznie ustawia czułość ISO.
ISO 64 – ISO 12800:
Ręczne ustawianie czułości ISO. Wybór większej liczby zwiększa czułość ISO.

Wskazówka

 • Ustawiany automatycznie zakres czułości ISO można zmienić w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] i naciśnij prawą część pokrętła sterowania, po czym ustaw odpowiednie wartości dla [ISO AUTO maksim.] oraz [ISO AUTO minimum].
 • Wartości te są również stosowane w przypadku rejestrowania obrazu w trybie [ISO AUTO] w pozycji [Wieloklatk. red. sz.].
 • Poziom efektu redukcji szumów można ustawić wybierając [Efekt redukcji szumów] w pozycji [Wieloklatk. red. sz.].

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Jakość] ustawiona jest opcja [RAW] lub [RAW & JPEG], opcji [Wieloklatk. red. sz.] nie można wybrać.
 • Po wybraniu opcji [Wieloklatk. red. sz.], nie można korzystać z lampy błyskowej, opcji [Opt. D-Range] lub [Auto HDR].
 • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] ustawiona jest inna opcja niż [WYŁ.], nie można wybrać opcji [Wieloklatk. red. sz.].
 • Gdy w pozycji [Efekt wizualny] ustawiona jest inna opcja niż [WYŁ.], nie można wybrać opcji [Wieloklatk. red. sz.].
 • Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • [Rozległa panorama]
 • Gdy ustawiona czułość ISO ma niższą wartość niż ISO 100, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiki) może ulec zmniejszeniu.
 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO zależą od tego, czy robione są zdjęcia, nagrywane są filmy lub wykorzystywana jest funkcja HFR.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 100 i 12800. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma mniejszą wartość niż 100, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 100. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • W przypadku korzystania z funkcji [Wieloklatk. red. sz.], obróbka obrazów z ich nakładaniem może zająć sporo czasu w opisywanym produkcie.
 • Wybór [ISO AUTO] przy trybie rejestrowania obrazu ustawionym na [P], [A], [S] lub [M] spowoduje, że czułość ISO będzie automatycznie regulowana w obrębie ustawionego zakresu.