Korzystanie z pierścienia obiektywu

Obracając czołowym pierścieniem obiektywu (A) i tylnym pierścieniem obiektywu (B), można korzystać z funkcji zoomu i ustawiania ostrości w sposób bardziej intuicyjny. Korzystając z polecenia [Nast. pierśc. obiekt.], można również przełączać przypisanie funkcji zoomu i ustawiania ostrości do czołowego pierścienia obiektywu i do tylnego pierścienia obiektywu.

Ikony i nazwy funkcji są wyświetlane na ekranie w następujący sposób.

Na przykład
: Regulacja zoomu przez obrót tylnego pierścienia obiektywu (B).
: Regulacja ostrości przez obrót czołowego pierścienia obiektywu (A) i regulacja zoomu przez obrót tylnego pierścienia obiektywu (B).