Obszar ostrości

Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie autofokusu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Szeroki :
Automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie, który zajmuje cały ekran. Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania, wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.
Środek :
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Należy używać razem z funkcją blokady ostrości, aby utworzyć pożądaną kompozycję.
Elast. punktowy :
Pozwala przesunąć ramkę ostrości do wybranego punktu na ekranie i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.
Na ekranie rejestrowania obrazu z elastycznym trybem punktowym można zmienić rozmiar ramki ostrości obracając pokrętło sterowania.
Roz. elast. punktowy :
Jeżeli opisywany produkt nie może ustawić ostrości w wybranym punkcie, w drugiej kolejności przy ustawianiu ostrości wykorzystywane są punkty ostrości wokół elastycznego punktu.
AF z podążaniem :
Przy wciśniętym do połowy przycisku migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusu. To ustawienie jest dostępne tylko przy trybie ostrości ustawionym na [Ciągły AF]. Ustaw kursor w pozycji [AF z podążaniem] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybierz właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając ze stron lewo/prawo pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można również przesunąć do wybranego punktu, ustawiając ten obszar jako punkt elastyczny lub rozszerzony punkt elastyczny. Na ekranie rejestrowania obrazu z elastycznym trybem punktowym można zmienić rozmiar ramki ostrości obracając pokrętło sterowania.


Przesuwanie obszaru ostrości

 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy], naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.], pozwala rejestrować obrazy w trakcie przesuwania ramki ostrości stronami góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania. Aby zmienić ustawienia fotografowania przy użyciu pokrętła sterowania, wystarczy nacisnąć przycisk, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.].
 • Ramkę ostrości można szybko przesunąć dotykając jej i przeciągając na monitorze. Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] wybierz inne ustawienie niż [WYŁ.].

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Obszar ostrości] na stałe ustawiona jest opcja [Szeroki]:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • W trybie Zdjęcie z uśmiechem
  • Pokrętło trybu jest ustawione na (Film) i funkcja [Automat. Dual Rec] jest ustawiona na [Wł.].
 • Obszar ostrości może nie zostać podświetlony podczas wykonywania zdjęć seryjnych lub w przypadku naciśnięcia przycisku migawki od razu do oporu.
 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub podczas filmowania, opcji [AF z podążaniem] nie można wybrać w pozycji [Obszar ostrości].
 • W trakcie przesuwania ramki ostrości nie można wykonywać funkcji przypisanych do pokrętła sterowania lub do przycisku ustawień własnych 3.