Lista funkcji pokrętła trybu

Możesz przełączać tryb fotografowania w zależności od obiektu lub celu rejestrowania.

  1. Obróć pokrętłem trybu, aby wybrać odpowiedni tryb fotografowania.

Dostępne funkcje

(Tryb auto):
Pozwala wykonywać z dobrym efektem zdjęcia dowolnego obiektu w dowolnych warunkach, ustawiając wartości uznane za odpowiednie przez urządzenie.

P (Program Auto):
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkości migawki jak i wartości przysłony (liczby F)). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

A (Priorytet przysłony):
Pozwala odpowiednio ustawić przysłonę do wykonywania zdjęć, np. aby uzyskać rozmyte tło, itp.

S (Priorytet migawki):
Pozwala wykonywać zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.

M (Ekspozycji ręcznej):
Pozwala wykonywać zdjęcia z odpowiednią ekspozycją przez dostosowanie ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony (liczby F)).

MR (Przywołanie pamięci):
Pozwala zarejestrować zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub wcześniej zapisanych ustawień numerycznych.

(Film):
Pozwala ustawić tryb ekspozycji i nagrywać filmy.

(Duża l. klatek na sek.):
Pozwala nagrywać filmy z większą szybkością klatek niż format zapisu, tak aby można było uzyskać płynne filmy w super zwolnionym tempie.

(Rozległa panorama):
Możliwość rejestrowania obrazu panoramicznego przez złożenie kilku obrazów.

SCN (Wybór sceny):
Umożliwia wykonywanie zdjęć z uprzednio zadanymi ustawieniami, w zależności od wybranej sceny.