Automat. Dual Rec

Ustawianie, czy zdjęcia mają być rejestrowane automatycznie w trakcie filmowania, czy nie. Rejestrowanie po wykryciu bardzo ciekawych kompozycji, z uwzględnieniem osób. Ta funkcja pozwala również rejestrować przycięte do optymalnej kompozycji wersje zdjęć zarejestrowanych automatycznie. W przypadku rejestrowania zdjęć przyciętych, rejestrowane są zarówno zdjęcia przed przycięciem jak i po przycięciu.

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Automat. Dual Rec] → odpowiednie ustawienie.
 2. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
  • Zdjęcia będą rejestrowane automatycznie. W trakcie przechwytywania zdjęcia na monitorze wyświetlany jest komunikat [PRZECHWYT.].
 3. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zakończyć nagrywanie filmu.
  • Aby wyświetlić zarejestrowane filmy i zdjęcia, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja Auto Dual Rec nie działa.
Wł.: Niska częst. fotografowania/Wł.: Standardowa częst. fotograf./Wł.: Wysoka częst. fotografow.:
Funkcja Auto Dual Rec działa z określoną częstotliwością rejestrowania.
 • Wykrywane są pozycje, orientacje i wyrazy twarzy, co pozwala rejestrować zdjęcia o bardzo ciekawych kompozycjach.

Wskazówka

 • Aby zmienić rozmiar lub jakość zdjęć, można skorzystać z MENU → (Ustawienia fotograf.2)→[Rozm. ob. (Dual Rec)]/[Jakość(Dual Rec)].
 • Nawet gdy funkcja [Automat. Dual Rec] jest włączona, można rejestrować zdjęcia naciśnięciem przycisku migawki.

Uwaga

 • W pewnych warunkach rejestrowania obrazu zdjęcia mogą nie być optymalnie zsynchronizowane.