Film z migawką

Istnieje możliwość rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania filmów naciśnięciem przycisku migawki, który jest większy i łatwiejszy w obsłudze niż przycisk MOVIE (Film).

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Film z migawką] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Włącz:
Możliwość nagrywania filmu przy użyciu przycisku migawki, gdy tryb rejestrowania obrazu jest ustawiony na [Film] lub podczas rejestrowania z dużą szybkością klatek.
Wyłącz:
Nagrywanie filmu przyciskiem migawki wyłączone.

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Film z migawką] jest ustawiona opcja [Włącz], można nadal rozpoczynać lub zatrzymywać nagrywanie filmów przyciskiem MOVIE.
  • Gdy w pozycji [Film z migawką] jest ustawiona opcja [Włącz], można używać przycisku migawki do rozpoczynania lub zatrzymywania nagrywania filmów na zewnętrznym urządzeniu nagrywającym/odtwarzającym przy użyciu polecenia [Sterowanie REC].