Przeł. wyśw. TC/UB

Umożliwia wyświetlenie kodu czasowego (TC) i bitu użytkownika (UB) filmu przez naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Przeł. wyśw. TC/UB].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)]/[Prz. Własne(Odtw.)] → przypisz funkcję [Przeł. wyśw. TC/UB] do odpowiedniego przycisku.
  2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Przeł. wyśw. TC/UB].
    • Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje, że na monitorze będą wyświetlane kolejno: licznik czasu nagrywania filmu → kod czasowy (TC) → bit użytkownika (UB).