Wideo w ruchu

Ślad obiektu poruszającego się z dużą szybkością widoczny jest w formie obrazu stroboskopowego.

  1. W trakcie odtwarzania filmu nacisnąć dolną sekcję pokrętła sterowania, po czym wybrać .
    • Aby zakończyć odtwarzanie w trybie [Wideo w ruchu], wystarczy wybrać .
    • Jeżeli nie uda się uzyskać śladu, wówczas można zmienić odstęp czasu dla operacji śledzenia korzystając z .

Wskazówka

  • Odstęp czasu dla operacji śledzenia obrazu można również zmienić korzystając z MENU → (Odtwarzanie) → [REG. interwału ruchu].

Uwaga

  • Obrazów utworzonych w trybie [Wideo w ruchu] nie można zapisać w formie pliku filmowego.
  • Gdy obiekt porusza się zbyt wolno albo w niewystarczającym stopniu, może nie udać się utworzyć takiego obrazu w opisywanym produkcie.