Fun. Zoom na pierśc.

Ustawianie funkcji zoomu, gdy do zmiany skali zoomu wykorzystywany jest pierścień obiektywu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Fun. Zoom na pierśc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Standard:
Płynne powiększanie/pomniejszanie obrazu poprzez regulację zoomu obrotem pierścienia obiektywu.
Szybko:
Przybliżanie/oddalanie do momentu uzyskania kąta widzenia odpowiadającego końcowej pozycji po obrocie pierścienia obiektywu.
Stopień:
Krokowe powiększanie/pomniejszanie obrazu poprzez regulację zoomu obrotem pierścienia obiektywu.

Uwaga

  • W poniższych sytuacjach funkcja zoomu uruchamiana jest tak, jakby w pozycji [Fun. Zoom na pierśc.] ustawiono opcję [Standard], nawet przy ustawieniu [Stopień].
    • Przy zmianie skali powiększenia przy użyciu dźwigni W/T (zoom).
    • Przy nagrywaniu filmów.
    • Przy korzystaniu z funkcji zoomu innego niż optyczny.
  • Wybór opcji [Szybko] zwiększa prawdopodobieństwo zarejestrowania odgłosów pracy mechanizmu zoomu.