Ustawienie zoomu

Możesz wybrać ustawienie zoomu urządzenia.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Ustawienie zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Tylko zoom optyczny:
Ograniczenie zakresu zoomu do zoomu optycznego. Z funkcji inteligentnego zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Rozm. obrazu] opcji [M], [S] lub [VGA].
Wł.: Wyr. zoom obr.:
Wybierz to ustawienie, aby korzystać z funkcji Wyraźny zoom obrazu. Nawet po przekroczeniu zakresu zoomu optycznego, urządzenie powiększa obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie ulega znacznemu pogorszeniu.
Wł.: Zoom cyfrowy:
Po przekroczeniu zakresu Wyraźnego zoomu obrazu, urządzenie powiększa obrazy do maksymalnej skali. Jednak powoduje to spadek jakości zdjęcia.

Uwaga

  • Ustaw opcję [Tylko zoom optyczny], jeśli chcesz powiększać obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się.