Typ migawki (zdjęcie)

Można ustawić, czy obraz ma być rejestrowany z użyciem migawki mechanicznej lub migawki elektronicznej.

 1. MENU→ (Ustawienia fotograf.2)→[Typ migawki]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Rodzaj migawki jest przełączany automatycznie w oparciu o warunki fotografowania i czas otwarcia migawki.
Migawka mechanicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki mechanicznej.
Migawka elektronicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki elektronicznej.

Wskazówka

 • W poniższych sytuacjach w pozycji [Typ migawki] należy ustawić [Automatyczne] lub [Migawka elektronicz.].
  • W przypadku fotografowania z użyciem szybkiej migawki w warunkach jasnego oświetlenia, na przykład na zewnątrz w jasnym słońcu, na plaży lub w ośnieżonych górach.
  • Gdy zależy nam na zwiększeniu szybkości zdjęć seryjnych.
 • W poniższych sytuacjach w pozycji [Typ migawki] należy ustawić [Automatyczne] lub [Migawka mechanicz.].
  • Gdy chcemy używać lampy błyskowej przy czasie otwarcia migawki krótszym niż 1/100 sekundy.
  • Gdy problemem są zniekształcenia na obrazie spowodowane ruchem obiektu lub poruszaniem aparatu.

Uwaga

 • W przypadku fotografowania z użyciem migawki elektronicznej, na obrazie mogą występować zniekształcenia spowodowane ruchem obiektu lub poruszeniem aparatu.
 • Podczas fotografowania z użyciem migawki elektronicznej w warunkach migającego oświetlenia, na przykład oświetlenia fluorescencyjnego lub chwilowego (błysk lampy innego aparatu), mogą pojawiać się cienie w postaci naprzemiennych jaśniejszych i ciemniejszych pasów.
 • W rzadkich przypadkach, dźwięk migawki może być generowany przy wyłączaniu zasilania, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migawka elektronicz.]. Nie świadczy to jednak o usterce.
 • W poniższych sytuacjach będzie uruchamiana migawka mechaniczna, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • W przypadku uchwycenia podstawowej barwy białej w pozycji [Nastaw.własne] dla funkcji [Balans bieli]
  • [Rejestracja twarzy]
 • Poniższe funkcje są niedostępne, gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • Red.sz.dł.naśw.
  • Rejestrowanie w trybie Bulb
 • W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej, najkrótszy czas otwarcia migawki, jaki można ustawić, wynosi 1/4000 sekundy. Jednakże z uwagi na fakt, że przy tym czasie otwarcia migawki wykorzystywana jest migawka elektroniczna, na zarejestrowanym obrazie mogą wystąpić pasy o zróżnicowanym kontraście. W takim przypadku, w pozycji [Typ migawki] należy ustawić opcję [Migawka mechanicz.].