Rejestrowanie filmów w super zwolnionym tempie (Ustawienia HFR)

Rejestrując obraz przy większej szybkości klatek niż format zapisu pozwala nagrać płynny film w super zwolnionym tempie.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Duża l. klatek na sek.).
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień rejestrowania.

 2. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Ustawienia HFR] i wybierz odpowiednie ustawienia dla [Ust. nagrywania], [Liczba kl. na sek.], [Ustaw. priorytetu] i [Czas NAGRYW.].
  • Pożądany tryb ekspozycji można dostosować wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.2)→[Tryb ekspozycji].
 3. Skieruj aparat na obiekt i dobierz ustawienia, na przykład wyreguluj ostrość.
  • Możesz także zmienić inne ustawienia, na przykład tryb ostrości, czułość ISO itp.
 4. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  Zostanie wyświetlony ekran gotowości do rejestrowania.

  • Podczas gotowości do rejestrowania wyświetlana jest informacja [Tryb gotowości fotograf.] na środku ekranu. Nie można ustawiać ekspozycji, regulować ostrości, używać zoomu itp., gdy wyświetlana jest informacja [Tryb gotowości fotograf.]. Jeśli chcesz zmienić ustawienia rejestrowania obrazu, ponownie naciśnij środek pokrętła sterowania, aby powrócić do ekranu ustawień rejestrowania.
 5. Naciśnij przycisk MOVIE (Film).
  Gdy w pozycji [Czas NAGRYW.] ustawiona jest opcja [Włącz. początkowy]:
  Rozpocznie się przechwytywanie filmu (rejestrowanie). Po ponownym naciśnięciu przycisku MOVIE lub upłynięciu dostępnego czasu nagrywania, przechwytywanie filmu zakończy się i aparat zaczyna zapisywanie przechwyconego filmu na karcie pamięci.
  Gdy w pozycji [Czas NAGRYW.] ustawiono opcję [Włącznik końcowy] lub [Połowa wł. końcow.]:
  Przechwytywanie filmu zakończy się i aparat zaczyna zapisywanie przechwyconego filmu na karcie pamięci.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Ust. nagrywania :
Wybór szybkości klatek filmu spośród [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] i [24p 50M*].
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Liczba kl. na sek. :
Wybór szybkości klatek filmu spośród [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] i [960fps]/[1000fps].
Ustaw. priorytetu :
Wybierz spośród opcji [Priorytet jakości], która stawia na priorytet jakości obrazu, i [Priorytet czasu foto.], która stawia na priorytet czasu trwania filmu.
Czas NAGRYW. :
Wybór nagrywania przez zadany czas po naciśnięciu przycisku MOVIE ([Włącz. początkowy]) lub nagrywania przez zadany czas do momentu naciśnięcia przycisku MOVIE ([Włącznik końcowy]/[Połowa wł. końcow.]).


Szybkość klatek

Przy rejestrowaniu obrazu w super zwolnionym tempie aparat rejestruje obrazy z krótszym czasem otwarcia migawki niż liczba rejestrowanych klatek na sekundę. Przykładowo, gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono opcję [960fps], czas otwarcia migawki na klatkę będzie krótszy niż ok. 1/1000 sekundy w celu zarejestrowania 960 klatek na sekundę. Aby utrzymać ten czas otwarcia migawki, podczas rejestrowania obrazów ważny jest wystarczający poziom oświetlenia zewnętrznego. Niedostateczny poziom oświetlenia zewnętrznego spowoduje wzrost czułości ISO i tym samym zwiększeniu szumu.

Najmniejsza odległość fotografowania

 • Obraz przestaje być ostry, gdy obiekt jest za blisko, na przykład podczas fotografowania makro. Obraz należy rejestrować z najmniejszej odległości fotografowania (od czoła obiektywu, około 3 cm przy skrajnej pozycji szerokiego kąta, około 72 cm przy skrajnej pozycji teleobiektywu i około 140 cm przy odpowiedniku ogniskowej około 250 mm w aparacie małoobrazkowym (35 mm) ) lub dalszej.

Synchronizacja nagrywania

Poniżej przedstawiono zależność między momentem naciśnięcia przycisku MOVIE a zarejestrowanym fragmentem filmu w zależności od ustawienia [Czas NAGRYW.].


[Włącz. początkowy]
Przechwytywanie filmu (rejestrowanie) rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku MOVIE. Po ponownym naciśnięciu przycisku MOVIE lub upłynięciu dostępnego czasu nagrywania, przechwytywanie filmu zakończy się i aparat zaczyna zapisywanie przechwyconego filmu na karcie pamięci.

(A): Moment naciśnięcia przycisku MOVIE
(B): Zarejestrowany fragment
(C): Trwa nagrywanie na karcie pamięci (nie można uruchomić kolejnej sesji nagrywania).


[Włącznik końcowy]/[Połowa wł. końcow.]
Buforowanie (chwilowe przechwycenie filmu w aparacie) rozpoczyna się, gdy wyświetlany jest ekran gotowości do rejestrowania. Gdy przechwycone dane zapełnią pojemność buforowania, stare dane są zastępowane po kolei. Po naciśnięciu przycisku MOVIE aparat rozpoczyna nagrywanie filmu o zadanym czasie obliczanym wstecznie od tego miejsca na karcie pamięci.
 • Polecenie [Włącznik końcowy]pozwala nagrać film o maksymalnym czasie trwania. Polecenie [Połowa wł. końcow.] pozwala nagrać film o połowie maksymalnego czasu trwania. W przypadku polecenia [Połowa wł. końcow.] czas nagrywania na karcie pamięci jest również krótszy niż w przypadku polecenia [Włącznik końcowy].
Włącznik końcowy

Połowa wł. końcow.

(A): Moment naciśnięcia przycisku MOVIE
(B): Zarejestrowany fragment
(C): Trwa nagrywanie na karcie pamięci (nie można uruchomić kolejnej sesji nagrywania).
(D): Trwa buforowanie


Wznowienie rejestrowania

Nagrywanie można anulować wybierając [Anuluj] na ekranie. Jednakże film zarejestrowany do momentu anulowania zostanie zapisany.


Szybkość odtwarzania

Szybkość odtwarzania zmienia się jak poniżej w zależności od przypisanych parametrów [Liczba kl. na sek.] i [Ust. nagrywania].
Liczba kl. na sek. Ust. nagrywania
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps 10 razy wolniej 8 razy wolniej/10 razy wolniej 4 razy wolniej/5 razy wolniej
480fps/500fps 20 razy wolniej 16 razy wolniej/20 razy wolniej 8 razy wolniej/10 razy wolniej
960fps/1000fps 40 razy wolniej 32 razy wolniej/40 razy wolniej 16 razy wolniej/20 razy wolniej

*Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

[Ustaw. priorytetu] i czas rejestrowania

Ustaw. priorytetu Liczba kl. na sek. Efektywna liczba pikseli odczytana z przetwornika obrazu Czas rejestrowania
Priorytet jakości 240fps/250fps 1824×1026 ok. 4 sekundy
480fps/500fps 1824×616 ok. 3 sekundy
960fps/1000fps 1244×420
Priorytet czasu foto. 240fps/250fps 1824×616 ok. 7 sekundy
480fps/500fps 1292×436 ok. 7 sekund/ok. 6 sekund
960fps/1000fps 912×308 ok. 6 sekundy


Czas odtwarzania

Przykładowo, w przypadku rejestrowania obrazów przez ok. 4 sekundy, gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono [24p 50M]*, w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono [960fps], a w pozycji [Ustaw. priorytetu] ustawiono [Priorytet czasu foto.], szybkość odtwarzania będzie 40 razy wolniejsza, a czas odtwarzania wyniesie ok. 160 sekund (ok. 2 minuty i 40 sekund).

Uwaga

 • Dźwięk nie będzie nagrywany.
 • Film będzie nagrywany w formacie XAVC S HD.
 • Po naciśnięciu przycisku MOVIE może upłynąć pewien czas zanim nagranie zostanie zakończone. Należy odczekać, aż ekran przełączy się do ekranu gotowości do rejestrowania, aby rozpocząć kolejne nagranie.