Wyśw. grupę zd. ser.

Określa, czy wyświetlać zdjęcia seryjne jako grupę.

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Wyśw. grupę zd. ser.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ. :
Wyświetla zdjęcia seryjne jako grupę.
WYŁ. :
Nie wyświetla zdjęć seryjnych jako grupę.

Wskazówka

  • Zdjęcia wykonane przy ustawieniu [Zdjęcia seryjne] w pozycji [Tryb pracy] są grupowane. Jedna sekwencja zdjęć zarejestrowanych w trybie ciągłym przy wciśniętym spuście migawki w trybie zdjęć seryjnych staje się jedną grupą.
  • Na ekranie indeksu obrazów będzie wyświetlana ikona na grupie zdjęć seryjnych.

Uwaga

  • Obrazy mogą być grupowane i wyświetlane tylko wtedy, gdy w pozycji [Tryb oglądania] jest ustawiona opcja [Widok daty]. Gdy nie jest ustawiona opcja [Widok daty], obrazów nie można grupować i wyświetlać, nawet jeśli w pozycji [Wyśw. grupę zd. ser.] jest ustawiona opcja [WŁ.].
  • W przypadku usunięcia grupy zdjęć seryjnych, zostaną usunięte wszystkie zdjęcia w grupie.