HFR (Duża l. klatek na sek.): Tryb ekspozycji

W przypadku rejestrowania HFR, tryb ekspozycji można wybrać w oparciu o obiekt i pożądany efekt.

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Duża l. klatek na sek.).
  2. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Tryb ekspozycji] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Program Auto:
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
Priorytet przysł.:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.
Priorytet migawki:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
Ekspoz. ręczna:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony).