Funkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

 1. Zakres zoomu optycznego
  Obrazy są powiększane w zakresie zoomu optycznego opisywanego produktu.

 2. Zakres inteligentnego zoomu ()
  Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy rozmiar obrazu to [M], [S] lub [VGA]).

 3. Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()
  Powiększanie obrazów na drodze ich obróbki z mniejszymi zniekształceniami. Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Ustawienie zoomu] opcji [Wł.: Wyr. zoom obr.] lub [Wł.: Zoom cyfrowy].

 4. Zakres zoomu cyfrowego ()
  Można powiększyć obrazy na drodze ich obróbki. Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Ustawienie zoomu] opcji [Wł.: Zoom cyfrowy].

Uwaga

 • Domyślne ustawienie opcji [Ustawienie zoomu] to [Tylko zoom optyczny].
 • Domyślnym ustawieniem w pozycji [Rozm. obrazu] jest opcja [L]. Aby móc korzystać z inteligentnego zoomu, w pozycji [Rozm. obrazu] należy zmienić ustawienie na [M], [S] lub [VGA].
 • Zoom nie jest dostępny podczas robienia zdjęć panoramicznych.
 • Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:
  • Przy funkcji [Jakość] ustawionej na [RAW] lub [RAW & JPEG].
  • W pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [120p]/[100p].
  • Pokrętło trybu ustawione jest na (Duża l. klatek na sek.).
  • Funkcja inteligentnego teleobiektywu jest przypisana do jednego z przycisków ustawień własnych.
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • Nie można korzystać z zoomu przy ustawieniu ekranu na rejestrowanie HFR (Duża szybkość klatek).
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, w pozycji [Tryb pomiaru] na stałe ustawiona jest opcja [Wielopunktowy].
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, poniższe funkcje nie są dostępne:
  • Prio. tw./oczu w AF
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • AF z podążaniem
  • Auto. kadrowanie