Zoom

Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy tylny pierścień obiektywu lub dźwignia W/T (zoom).

  1. Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy tylny pierścień obiektywu lub dźwignia W/T (zoom).
    • Obrócenie tylnego pierścienia obiektywu w prawo powiększa obraz, a w lewo - pomniejsza go.
    • Przesunięcie dźwigni W/T (zoom) w stronę T pozwala uzyskać powiększenie, a w stronę W - pomniejszenie obrazu.

Wskazówka

  • Gdy wybierzesz ustawienie inne niż [Tylko zoom optyczny] dla opcji [Ustawienie zoomu], możesz przekroczyć zakres zoomu optycznego, aby powiększać obrazy.
  • Funkcję zoomu można przypisać do czołowego pierścienia obiektywu wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Nast. pierśc. obiekt.].
  • Przypisywanie funkcji przybliżania (T) lub oddalania (W) do kierunku obrotu pierścienia obiektywu, do którego przypisano funkcję zoomu wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Obróć pierśc. zoomu].