Elementy urządzenia

 1. Przełącznik ON/OFF (Zasilanie)
 2. Przycisk migawki
 3. Rejestrowanie: Dźwignia zoomu (W/T)
  Przeglądanie: Dźwignia (Indeks)/Dźwignia zoomu przy odtwarzaniu
 4. Lampka samowyzwalacza/Wspomaganie AF
 5. Liczba przysłony
 6. Obiektyw
 7. Czołowy pierścień obiektywu
 8. Tylny pierścień obiektywu
 9. Pokrętło kompensacji ekspozycji
 10. Lampa błyskowa
  • Naciśnij przycisk (Wysuwanie lampy błyskowej), aby skorzystać z lampy błyskowej. Lampa błyskowa nie jest wysuwana automatycznie.
  • Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wsuń ją do korpusu aparatu.
 11. Stopka multiinterfejsowa
  • Niektóre akcesoria mogą nie wchodzić do końca i wystawać ze stopki multiinterfejsowej. Jeżeli jednak przyłącze akcesoriów opiera się o przedni koniec stopki, to połączenie jest prawidłowe.
  • Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony albo uzyskać od sprzedawcy Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony. Można również stosować akcesoria do stopki do akcesoriów. Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku osprzętu innych producentów.

 12. Pokrętło trybu

  (Tryb auto/P(Program Auto)/A(Priorytet przysłony)/S(Priorytet migawki)/M(Ekspozycji ręcznej)/MR(Przywołanie pamięci)/ (Film)/ HFR(Duża l. klatek na sek.)/ (Rozległa panorama)/SCN(Wybór sceny)

 13. Zaczep paska na ramię
  • Przymocuj oba końce paska do aparatu.

 14. Przycisk blokady ostrości
 15. Przełącznik ogranicznika zakresu ostrości
 16. Pokrętło trybu ogniskowej
 17. Pierścień przysłony

 1. Mikrofon
  • Nie zasłaniać tego elementu podczas nagrywania filmów. Może to spowodować szumy lub zmniejszyć głośność filmu.
 2. Wizjer
 3. Czujnik oka
 4. Nakładka na okular

  Zdejmowanie nakładki na okular

  Chwycić nakładkę na okular z lewej i prawej strony, aby ją zdjąć.

 5. Pokrętło regulacji dioptrażu
  • Obracaj pokrętłem regulacji dioptrażu do momentu uzyskania wyraźnego obrazu w wizjerze. W razie trudności z obróceniem pokrętła regulacji dioptrażu, należy ściągnąć nakładkę na okular i dopiero wówczas wyregulować ustawienie pokrętła.

 6. Przycisk MOVIE (Film)
 7. Przycisk (Wysuwanie lampy błyskowej)
 8. Przycisk (Podświetlenie wyświetlacza)
 9. Wyświetlacz
 10. Przycisk C2 (Przycisk ustawień własnych 2)
 11. Przycisk C1 (Przycisk ustawień własnych 1)
 12. Zaczep paska na ramię
 13. Gniazdo karty pamięci
 14. Pokrywa karty pamięci
 15. Wskaźnik dostępu

 1. Przycisk MENU
 2. Znacznik położenia przetwornika obrazu
  • Przetwornik obrazu to matryca przetwarzająca światło na sygnał elektryczny. Symbol wskazuje położenie przetwornika obrazu. Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją tej linii poziomej.

  • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla danego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
 3. Głośnik
 4. Gniazdo (Mikrofon)
  • Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, wbudowany mikrofon wyłącza się automatycznie. W przypadku zewnętrznego mikrofonu zasilanego przez wtyk, mikrofon jest zasilany przez aparat.
 5. Gniazdo (Słuchawki)
 6. Złącze USB Multi/Micro
  • Gniazdo to obsługuje urządzenia zgodne ze standardem micro USB.
  • Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych akcesoriów do złącza USB Multi/Micro można znaleźć w witrynie Sony, albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
 7. Gniazdo micro HDMI
 8. Lampka ładowania
 9. Monitor (W przypadku operacji dotykowych: Panel dotykowy/Płytka dotykowa)
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

  • Niektóre rodzaje używanych statywów mogą uniemożliwiać ustawienie właściwego kąta monitora. W takim przypadku należy odkręcić śrubę statywu, aby móc wyregulować kąt monitora.
 10. Rejestrowanie: Przycisk Fn (Funkcja)
  Wyświetlanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
  • Naciśnięciem tego przycisku można wyświetlić ekran [Wyślij do smartfona].
 11. Pokrętło regulacji
  • Pozwala szybko regulować ustawienia w poszczególnych trybach fotografowania.
 12. Rejestrowanie: Przycisk AEL
  Wyświetlanie: Przycisk (Odtwarzanie z zoomem)
 13. Pokrętło sterowania
 14. Przycisk środkowy
 15. Rejestrowanie: Przycisk C3 (Przycisk ustawień własnych 3)
  Wyświetlanie: Przycisk (Usuń)
 16. Przycisk (Odtwarzanie)

 1. Przełącznik zapadki pierścienia przysłony
 2. Antena Wi-Fi/Bluetooth (wbudowana)
 3. (Znak N)
  • Znak ten wskazuje punkt styku służący do nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem z obsługą NFC.

  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 4. Dźwignia blokady akumulatora
 5. Gniazdo akumulatora
 6. Pokrywa płytki połączeniowej
  • Używana w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie). Włóż płytkę połączeniową do wnęki akumulatora, a następnie przełóż przewód poprzez pokrywę płytki połączeniowej, jak pokazano poniżej.

  • Należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć przewodu przy zamykaniu pokrywy.
 7. Pokrywa akumulatora
 8. Otwór gniazda statywu
  • Należy używać statywu ze śrubą o długości mniejszej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.