Zoom cyfrowy

Inteligentny teleobiektyw powiększa i przycina środek obrazu, po czym go zapisuje.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)] → przypisz funkcję [Zoom cyfrowy] do odpowiedniego przycisku.
  2. Powiększ obraz, naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Zoom cyfrowy].
    Ustawienia ulegają zmianie po każdym naciśnięciu przycisku.