Zakres wsp. zoomu

Wybór stopnia oddalenia przy użyciu funkcji [Wspomag. zoomu].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Zakres wsp. zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

S:
Oddalanie w niewielkim stopniu.
M:
Oddalanie w średnim stopniu.
L:
Oddalanie w dużym stopniu.