Pomoc pokr. trybu

Możesz wyświetlić opis trybu fotografowania, gdy przekręcisz pokrętło trybu i zmienisz ustawienia dostępne dla tego trybu fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) → [Pomoc pokr. trybu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Opis pokrętła trybu będzie wyświetlany.

WYŁ.:
Opis pokrętła trybu nie będzie wyświetlany.