Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu do aparatu karty pamięci i ustawieniu przełącznika ON/OFF (Zasilanie) w pozycji „ON”, na ekranie wyświetlana jest liczba zdjęć jakie można zarejestrować (jeżeli rejestrowanie będzie kontynuowane przy bieżących ustawieniach).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” (BRAK KARTY) sygnalizuje, że nie włożono żadnej karty pamięci. Włóż kartę pamięci.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości określono w oparciu o użyte do testów standardowe karty pamięci marki Sony.

Wartości mogą różnić się zależnie od warunków rejestrowania obrazu i rodzaju użytej karty pamięci.

[Rozm. obrazu]: [L: 20M]
W pozycji [Format obrazu] jest ustawiona opcja [3:2]*

(Jednostki: Zdjęcia)

Jakość 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4800 9600 37500
Wysoka 690 2800 5500 22000
Bardzo wysoka 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG 235 950 1900 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.
  • Gdy zdjęcie odtwarzane na opisywanym aparacie zostało zarejestrowane innym urządzeniem, wyświetlane zdjęcie może mieć inną wielkość niż jego rozmiar rzeczywisty.
  • Podane liczby dotyczą karty pamięci marki Sony.