Blok. pokrętła/kółka

Można ustalić, czy oba pokrętła mają być blokowane naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku Fn (Funkcja).

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Blok. pokrętła/kółka] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zablokuj:
Blokowanie pokrętła regulacji i pokrętła sterowania.
Odblokuj:
Pokrętło regulacji lub pokrętło sterowania nie będą blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).

Wskazówka

  • Blokadę można zwolnić ponownie przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Rej. obszaru AF] ustawiono opcję [WŁ.], a w pozycji [Blok. pokrętła/kółka] jest na stałe ustawiona opcja [Odblokuj].