Przełączanie trybu auto (Tryb auto)

Opisywany aparat wyposażono w następujące dwa automatyczne tryby rejestrowania obrazów: [Inteligentna auto] i [Lepsza automatyka]. Możesz przełączyć tryb auto, aby wykonywać zdjęcia w zależności od obiektu i swoich preferencji.

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji .
  2. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Tryb auto] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Inteligentna auto:
Umożliwia rejestrowanie obrazów z automatycznym rozpoznawaniem sceny.
Lepsza automatyka:
Umożliwia rejestrowanie obrazów z automatycznym rozpoznawaniem sceny. Ten tryb umożliwia rejestrowanie wyrazistych obrazów ujęć przy słabym oświetleniu lub pod światło.

Uwaga

  • W trybie [Lepsza automatyka] procedura zapisu trwa dłużej, gdyż urządzenie wykonuje zdjęcie składane. W takim przypadku widoczna jest ikona (ikona nakładania) i słychać kilka razy odgłosy pracy migawki, ale rejestrowany jest tylko jeden obraz.
  • W trybie [Lepsza automatyka] i gdy wyświetlana jest ikona (ikona nakładania), nie wolno poruszać aparatem do momentu zakończenia rejestrowania serii zdjęć.
  • W trybie [Inteligentna auto] i [Lepsza automatyka] większość funkcji jest ustawianych automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.