Obróć pierśc. ostro.

Przypisywanie ostrości dalszego planu i bliższego planu do kierunku obrotu pierścieniem obiektywu, do którego przypisano funkcję ustawiania ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Obróć pierśc. ostro.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Lewa/Prawa :
Przypisywanie ostrości dalszego planu do obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a ostrości bliższego planu do obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Prawa/Lewa :
Przypisywanie ostrości dalszego planu do obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ostrości bliższego planu do obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.