Red.sz.dł.naśw. (zdjęcie)

Po ustawieniu 1/3-sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki (rejestrowanie przy długim czasie ekspozycji), funkcja redukcji szumów jest włączona przez okres odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy funkcja ta jest włączona, występowanie ziarna typowe dla długich ekspozycji zostaje ograniczone.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[Red.sz.dł.naśw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa redukcja szumów, pojawia się komunikat i nie można wykonać następnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.:
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

Uwaga

 • Funkcja [Red.sz.dł.naśw.] jest niedostępna po wybraniu w pozycji [Typ migawki] opcji [Migawka elektronicz.].
 • W następujących sytuacjach redukcja szumów może nie zostać uruchomiona, nawet jeśli w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] ustawiono opcję [WŁ.]:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • Opcja [Tryb pracy] ma ustawienie [Zdjęcia seryjne] lub [Bracket seryjny].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Wybór sceny] i wybrano opcję [Sporty], [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań].
  • Czułość ISO jest ustawiona na [Wieloklatk. red. sz.].
 • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] nie można ustawić opcji [WYŁ.]:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
 • W pewnych warunkach rejestrowania obrazu, w aparacie może nie zostać przeprowadzona redukcja szumów, nawet przy czasie otwarcia migawki 1/3 sek. lub dłuższym.