Przycisk MOVIE

Ustawianie, czy przycisk MOVIE (Film) ma być aktywny, czy też nie.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Przycisk MOVIE] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zawsze:
Uruchamianie nagrywania filmu naciśnięciem przycisku MOVIE w dowolnym trybie.(Za wyjątkiem przypadku, gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Duża l. klatek na sek.).)
Tylko tryb Film:
Uruchamianie nagrywania filmu naciśnięciem przycisku MOVIE tylko po ustawieniu trybu rejestrowania obrazu [ Film].