Rozpoznawanie sceny

Funkcja rozpoznania sceny działa w trybie [Inteligentna auto] oraz [Lepsza automatyka].

Funkcja ta pozwala na automatyczne wykrycie warunków fotografowania i wykonanie zdjęcia.

Rozpoznawanie sceny

Gdy urządzenie rozpozna pewne ujęcia, w pierwszym rzędzie zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki:

 • (Portret)
 • (Dziecko)
 • (Nocny portret)
 • (Nocny widok)
 • (Portret pod światło)
 • (Pod światło)
 • (Krajobraz)
 • (Makro)
 • (Reflektor)
 • (Słabe światło)

Gdy urządzenie rozpozna pewne ujęcia, w drugim rzędzie zostaną wyświetlone poniższe ikony:

 • (Statyw)
 • (Spacer)*
 • (Ruch)
 • (Ruch (Jasno))
 • (Ruch (Ciemno))

* Warunki (Spacer) są rozpoznawane tylko wówczas, gdy w pozycji [SteadyShot] ustawiono opcję [Aktywny] lub [Inteligentne aktyw.].