Wpisz datę (zdjęcie)

Określa, czy zapisać datę wykonania na zdjęciu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Wpisz datę] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Zapisuje datę wykonania.
WYŁ.:
Nie zapisuje daty wykonania.

Uwaga

  • Jeśli zdjęcia zostaną zapisane z datą, nie można będzie już jej usunąć.
  • W przypadku ustawienia w produkcie nadruku dat i drukowania obrazów z wykorzystaniem komputerów lub drukarek, daty będą drukowane podwójnie.
  • Zapisany czas wykonania zdjęcia nie może być nałożony na zdjęcie.
  • Ustawienie [Wpisz datę] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW.