AEL z nac. spustu (zdjęcie)

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.
Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Ustalenie ekspozycji po automatycznym ustawieniu ostrości w przypadku naciśnięcia spustu migawki do połowy przy pokrętle trybu ogniskowej ustawionym w pozycji „S (Pojedynczy AF)”. Przy ustawionym trybie ostrości „A (Automatyczny AF)” i wykryciu ruchu obiektu przez opisywany produkt lub w przypadku wykonywania zdjęć seryjnych, stała ekspozycja zostaje anulowana.
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
W przypadku fotografowania w trybie [Zdjęcia seryjne] ekspozycja jest regulowana w opisywanym produkcie.

Uwaga

  • Operacja z wykorzystaniem przycisku AEL ma priorytet względem ustawień [AEL z nac. spustu].