Rozległa panorama

Umożliwia tworzenie zdjęcia panoramicznego z kilku zdjęć wykonanych z przesuwaniem aparatu.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Rozległa panorama).
 2. Skieruj aparat na obiekt.
 3. Naciskając przycisk migawki do połowy, skieruj aparat na jeden koniec komponowanej panoramy.
  • Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazu z użyciem pokrętła regulacji można zmienić kierunek rejestrowania obrazu.

  (A) Ten fragment nie zostanie zarejestrowany.
 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.
 5. Przesuń aparat do końca znacznika zgodnie ze strzałką na ekranie.


  (B) Pasek pomocniczy

Uwaga

 • Jeżeli w ustalonym czasie nie zostanie objęty cały kąt panoramy, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. Jeśli tak się stanie, szybciej przesuwaj urządzenie, aby zapisać cały obraz panoramiczny.
 • Gdy w opcji [Panorama: Rozmiar] wybrana jest wartość [Szeroki], objęcie całego kąta panoramy może nie być możliwe w wyznaczonym czasie. W takim przypadku należy wykonać zdjęcie po zmianie opcji [Panorama: Rozmiar] na [Standardowy].
 • Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch obrazów może w niektórych przypadkach nie być płynne.
 • Przy zaciemnieniu obrazy mogą być rozmazane.
 • Gdy źródło światła takie jak lampa fluorescencyjna miga, jasność i kolor łączonych obrazów może być różna.
 • Gdy pełny kąt panoramy i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności i ostrości, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku należy wybrać nowy wycinek blokady AE/AF i ponownie wykonać panoramę.
 • Następujące warunki nie są odpowiednie do wykonywania rozległej panoramy:
  • Obiekty w ruchu.
  • Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia.
  • Obiekty o bardzo podobnych obszarach, na przykład niebo, plaża lub trawnik.
  • Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
  • Obiekty o jasności wyraźnie różniącej się od otoczenia, takie jak słońce lub żarówka.
 • Tryb rozległej panoramy może być przerwany w następujących sytuacjach:
  • Gdy aparat jest przesuwany zbyt szybko lub zbyt wolno.
  • Gdy aparat zbyt mocno drga.
 • W trybie rozległej panoramy obrazy są rejestrowane w sposób ciągły i dźwięk migawki słychać do momentu zakończenia rejestrowania.
 • W trybie rozległej panoramy nie są dostępne poniższe funkcje:
  • Zdj. z uśmiechem
  • Prio. tw./oczu w AF
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • Auto. kadrowanie
  • DRO/Auto HDR
  • Efekt wizualny
  • Profil zdjęcia
  • Ef. gładkiej skóry
  • Red.sz.dł.naśw.
  • Red.sz.wys.ISO
  • AF z podążaniem
  • Zoom
  • Tryb pracy
  • Jasne monitorow.
 • Przy Rozległej panoramie wartości ustawień niektórych funkcji są ustalone na stałym poziomie, jak poniżej:
  • W pozycji [ISO] na stałe ustawiona jest opcja [ISO AUTO].
  • W pozycji [Obszar ostrości] na stałe ustawiona jest opcja [Szeroki].
  • W pozycji [Tryb błysku] na stałe ustawiona jest opcja [Lampa błys. wył.].