AF włączony

Ostrość można ustawić bez naciskania przycisku migawki do połowy. Zostaną zastosowane ustawienia dla pokrętła trybu ogniskowej.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)]→odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF włączony] do tego przycisku.
  2. W trybie autofokusu naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF włączony].

Wskazówka

  • Ustaw w pozycji [AF ze spustem] opcję [WYŁ.], gdy nie chcesz uruchamiać autofokusu przyciskiem migawki.
  • Aby ustawić ostrość dla konkretnej odległości fotografowania przewidując pozycję obiektu, wystarczy w pozycji [AF ze spustem] i [Wstępny AF] ustawić [WYŁ.].