SteadyShot (film)

Włącza funkcję [SteadyShot] podczas nagrywania filmów.Jeśli ustawisz opcję [SteadyShot] na [WYŁ.], gdy używasz statywu (sprzedawany oddzielnie), zarejestrowany obraz wygląda naturalnie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Inteligentne aktyw.:
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot niż opcja [Aktywny].
Aktywny:
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.
Standardowy:
Zmniejsza poruszenie aparatu, jeśli film jest nagrywany w stabilnych warunkach.
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Uwaga

  • Jeśli zmienisz ustawienie na [SteadyShot], kąt widoku zmieni się.
  • Opcji [Inteligentne aktyw.] i [Aktywny] nie można wybrać, gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K].