Poziom zarysu

Podkreśla zarys ostrych obszarów przy użyciu wybranego koloru w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Poziom zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wysoki:
Określa wysoki poziom maksimum.
Średni:
Określa średni poziom maksimum.
Niski:
Określa niski poziom maksimum.
WYŁ.:
Nie wykorzystuje funkcji maksimum.

Uwaga

  • Z uwagi na fakt, że opisywany produkt rozpoznaje ostre obszary jako wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu.
  • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany na urządzeniach podłączonych przez HDMI.