Imaging Edge

Imaging Edge to pakiet oprogramowania zawierający takie funkcje jak zdalne fotografowanie z poziomu komputera oraz korygowanie lub wywoływanie obrazów RAW zarejestrowanych aparatem.

Viewer:
Można wyświetlać i wyszukiwać obrazy.

Edit:
Można edytować obrazy wprowadzając różne korekty, na przykład krzywej tonalnej i ostrości, oraz wywoływać obrazy zapisane w formacie RAW.

Remote:
Można regulować ustawienia aparatu lub rejestrować zdjęcia z komputera podłączonego do aparatu za pomocą przewodu USB.
W celu sterowania aparatem z komputera wybierz MENU → (Ustawienia) → [Połączenie USB][Zdalne sterow. PC] przed podłączeniem aparatu do komputera za pomocą przewodu USB.

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programu Imaging Edge można znaleźć na stronie wsparcia.
https://www.sony.net/disoft/help/


Instalacja oprogramowania Imaging Edge na komputerze

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu:
https://www.sony.net/disoft/d/