SteadyShot (zdjęcie)

Ustawianie, czy funkcja SteadyShot ma być wykorzystywana, czy też nie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Włącza funkcję [SteadyShot].
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.
Zalecamy, aby ustawić opcję [WYŁ.], gdy stosowany jest statyw.