Obsługa dotykowa

Ustawianie, czy obsługa dotykowa monitora ma być aktywna, czy nie.
Operacje dotykowe podczas rejestrowania obrazów z poziomu monitora są określane mianem „obsługi panelu dotykowego”, a operacje dotykowe podczas rejestrowania obrazów z poziomu wizjera są określane mianem „obsługi płytki dotykowej”.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsługa dotykowa] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Panel+płytka dotyk.:
Uruchamianie zarówno obsługi panelu dotykowego w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu monitora, jak i obsługi płytki dotykowej w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera.
Tylko panel dotykow.:
Uruchamianie tylko obsługi panelu dotykowego w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu monitora.
Tylko płytka dotyk.:
Uruchamianie tylko obsługi płytki dotykowej w przypadku rejestrowania obrazów z poziomu wizjera.
WYŁ.:
Całkowite wyłączenie obsługi dotykowej.