Ładowanie akumulatora włożonego do aparatu

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) podłącz aparat do akumulatora włożonego do zasilacza sieciowego (w zestawie), a zasilacz sieciowy podłącz do gniazda elektrycznego.

  Lampka ładowania na aparacie (w kolorze pomarańczowym)
  Świeci: Ładowanie
  Wyłączona: Ładowanie zakończone
  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane z uwagi na temperaturę aparatu poza odpowiednim zakresem

  • Czas ładowania (pełne naładowanie): Czas ładowania wynosi około 150 min.
  • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25 °C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.
  • Po zakończeniu ładowania lampka ładowania gaśnie.
  • Jeżeli lampka ładowania zapali się, po czym od razu zgaśnie, akumulator jest w pełni naładowany.

Uwaga

 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator i odłączyć od aparatu przewód USB, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Migająca lampka ładowania aparatu po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego oznacza, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, ponieważ temperatura wykracza poza zalecany zakres. Gdy temperatura wróci do właściwego przedziału, ładowanie zostanie wznowione. Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
 • W przypadku używania zasilacza sieciowego/ładowarki do akumulatorów należy korzystać z pobliskiego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
  W przypadku korzystania z urządzenia z lampką ładowania, należy pamiętać, że nie jest ono odłączone od źródła zasilania, nawet jeśli wspomniana lampka zgaśnie.
 • Po włączeniu aparatu będzie on zasilany z gniazda elektrycznego, co umożliwi jego obsługę. Akumulator nie będzie jednak ładowany.
 • W przypadku korzystania z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka ładowania może szybko migać podczas ładowania akumulatora. W takim przypadku należy wyjąć akumulator lub odłączyć przewód USB od aparatu, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów, przewodów microUSB (w zestawie) i zasilaczy sieciowych (w zestawie) marki Sony.