Nast. pierśc. obiekt.

Korzystanie z zoomu i ustawianie ostrości jest bardziej intuicyjne przy użyciu dwóch pierścieni obiektywu (czołowego i tylnego). Przypisywanie funkcji ustawiania ostrości lub funkcji zoomu do czołowego pierścienia obiektywu i tylnego pierścienia obiektywu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2)→[Nast. pierśc. obiekt.]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Ostrość Zoom:
Przypisywanie funkcji ustawiania ostrości do czołowego pierścienia obiektywu, a funkcji zoomu do tylnego pierścienia obiektywu.
Zoom Ostrość:
Przypisywanie funkcji zoomu do czołowego pierścienia obiektywu, a funkcji ustawiania ostrości do tylnego pierścienia obiektywu.

Wskazówka

  • Operacje skojarzone z jednym lub drugim kierunkiem obrotu pierścienia obiektywu można zmienić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Obróć pierśc. ostro.] lub MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Obróć pierśc. zoomu].
  • Funkcję zoomu przypisaną do pierścienia obiektywu można zmienić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Fun. Zoom na pierśc.].