Jasność monitora

Wyreguluj jasność ekranu.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jasność monitora] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Ręczny:
Ręczna regulacja jasności w zakresie –2 do +2.
Słonecz. dzień:
Ustawianie odpowiedniej jasności do rejestrowania obrazów na zewnątrz.

Uwaga

  • Ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne do zdjęć w pomieszczeniach. Ustaw opcję [Jasność monitora] na [Ręczny] do zdjęć w pomieszczeniach.
  • Jasności monitora nie można regulować w poniższych sytuacjach. Maksymalna jasność będzie wynosić [±0].
    • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku].
    • Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania].
    • W trakcie rejestrowania z dużą szybkością klatek
  • W przypadku filmowania z użyciem funkcji Wi-Fi, jasność monitora jest na stałe zablokowana na poziomie [-2].